CHỌN SERVER ĐỂ TẢI NHANH
(NÊN DÙNG PHẦN MỀM IDM ĐỂ TẢI NHÉ)
1- Thiên Long Bá Đạo - CS, Phiên Bản 2.93, Hay, Ổn định Nhất (Cập Nhật Ngày 22/03/2017)
2- Thiên Long Bá Đạo - Hấp Dẫn Nhất
3- Thiên Long Bá Đạo - Phiên Bản Mới
4- Thiên Long Bá Đạo - CS, Phiên Bản 2.93 - Việt hóa 99.9% (LINK DỰ PHÒNG) (Cập Nhật Ngày 22/03/2017)
5- Thiên Long Bá Đạo - Phiên Bản Mới (LINK DỰ PHÒNG)